Ennatuurlijk zit er in Eindhoven warmpjes bij

 

 Directeur Erik Stronk heeft met Ennatuurlijk op Strijp-T uitzicht op de biomassacentrale van het bedrijf. © Jean Pierre Reijnen

 

EINDHOVEN - Van het aardgas af. Weg met de cv-ketel. Ennatuurlijk is met zijn warmte-netten op basis van duurzame bronnen plots in een groeimarkt beland.

Peter Scholtes

 

Op Strijp-T heeft warmteleverancier Ennatuurlijk in Eindhoven een passend nieuw onderkomen gevonden. Directeur Erik Stronk kijkt uit op de biomassacentrale die woningen en bedrijfsgebouwen in Strijp van warmte voorziet. ,,Een prachtige locatie. We maken hier gebruik van ons eigen product", glimt Stronk.

Het compleet gerenoveerde voormalige TQ-complex van Philips is een 'hippe omgeving die wel wat doet met de sfeer binnen het bedrijf', zegt directeur Stronk.

Hij ziet de verhuizing van Best naar Eindhoven als de afronding van de cultuuromslag die vier jaar geleden bij de verzelfstandiging van Essent is ingezet. Het is voor de 150 medewerkers nogal een verschil of je werkt voor een onderdeel van een groot nutsbedrijf of voor 'wat een leuk mkb-bedrijf wil zijn', formuleert Stronk.

Hij is door de nieuwe eigenaren PGGM en Veolia aangesteld om de transformatie te leiden. ,,Levering van warmte was binnen Essent een bijproduct. Voor ons is het kernactiviteit en de nieuwe aandeelhouders willen juist investeren in het bedrijf."

 

Neus in de boter
PGGM, dat 80 procent van de aandelen bezit, heeft in Ennatuurlijk een gewenst duurzaam langetermijnbeleggingsdoel voor zijn pensioengelden. Veolia is een logische partner. Het Franse concern is bekend van zijn bussen en treinen maar is ook wereldwijd de grootste beheerder van warmtenetten.

Ennatuurlijk groeit. Erik Stronk is met zijn neus in de boter gevallen. Warmtenetten gelden als een van de mogelijkheden voor gasloos verwarmen. Gemeenten die voor 2021 een plan moeten hebben voor gasloze verwarming in hun wijken melden zich massaal bij Ennatuurlijk. ,,Wij zullen warmtenetten gaan uitbreiden en nieuwe gaan aanleggen", weet Stronk al.

Met zowel Eindhoven als Helmond is hij in gesprek over de toekomstige warmtevoorziening. In beide steden is ruimte voor uitbreiding van het warmtenet. In Eindhoven maakt Ennatuurlijk gebruik van twee biomassacentrales. In Helmond wordt nog gasgestookt. ,,Daar gaan we met hoge prioriteit van het gas af en verduurzaming realiseren. Dat zou kunnen met aardwarmte, biomassa, zon of een mix van mogelijkheden."

Ennatuurlijk maakt al gebruik van verschillende duurzame bronnen. Houtsnippers gaan in de biomassacentrale in Meerhoven. Elders in het land wordt restwarmte van industriële bedrijven benut. Of fungeert vuilverbranding of slib dat wordt vergist als duurzame warmtebron.

Niettemin kreeg ook Ennatuurlijk onlangs een brief van minister Wiebes als een van de grootverbruikers van het Groningen-gas, met het dringende verzoek daarvan af te stappen. De warmteleverancier gebruikt nog veel gas omdat op koude dagen de warmte uit een duurzame bron vaak niet volstaat: tijdens zo'n piek moet gas worden bijgestookt. ,,We gebruiken best veel gas, maar we voorkomen nog meer aan gasverbruik", stelt Stronk.

Niettemin heeft hij met Ennatuurlijk de ambitie om van het Groningse aardgas af te gaan. Om bij te stoken ziet Stronk in biogas of -olie mogelijke alternatieven. Om het gasverbruik sterk te reduceren wordt de verduurzaming in Helmond in de tijd naar voren gehaald, naar 2021 of 2022.

Na Nuon en Eneco is Ennatuurlijk met 75.000 consumenten en zo'n 1200 zakelijke klanten nummer 3 op de lijst van warmtebedrijven. De warmteleverancier is alleen in stedelijke gebieden actief. De dure infrastructuur - dubbele, dikke pijpen voor aan- en afvoer van warm of afgekoeld water - maakt dat een warmtenet slechts rendabel is als grote volumes in een beperkt gebied kunnen worden geleverd. Niettemin is in die steden het groeipotentieel nog enorm, stelt Stronk.

 

Ondernemerschap
Het is alle hens aan dek. Stronk nam dit jaar al 20 nieuwe medewerkers aan. ,,Het is relatief makkelijk om jonge mensen aan te trekken. Het is sexy om met duurzaamheid bezig te zijn."

Zelf heeft hij vol enthousiasme zijn aanvankelijke interim-baan verruild voor een vaste betrekking als directeur. ,,Je ziet hoe mensen zich ontwikkelen vanuit een nutsbedrijf tot medewerkers die verantwoordelijkheid nemen en ondernemerschap tonen. En onverwacht zijn we in een enorme groeimarkt terechtgekomen. Het is hier superleuk."

 

Stadsverwarming
Te warm of te koud, storingen, klachten en een rechtszaak over te hoge jaarlijkse aansluitkosten. Over de stadsverwarming in Meerhoven en Helmond van destijds Essent en inmiddels Ennatuurlijk ontstond in de afgelopen jaren veel rumoer. ,,We hebben bij de verzelfstandiging in 2014 helaas ook een erfenis meegekregen", zegt Stronk.

Hij stelt dat vanaf zijn aantreden Ennatuurlijk 'een echte dialoog met de klanten' is aangegaan. ,,We zijn gestart met klantenpanels, loket-op-locatie, open dagen en nieuwsbrieven om beter te communiceren. In Helmond hebben gesprekken met klanten ertoe geleid dat de maandelijkse vergoeding voor een bepaald type afleversets is verlaagd."

Stronk zegt dat Ennatuurlijk klanten de mogelijkheid heeft geboden zich 'tegen een marktconform tarief' te laten afkoppelen van het warmtenet. Dat is volgens hem maar in enkele gevallen gebeurd: bij 7 van de 2500 klanten in Eindhoven en 3 van de 6500 in Helmond.

 

bron.

Terug